Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu

Ekip arkadaşımız Avukat Mustafa YUVANÇ’ın iktisadi krizlerin toplumların hukuk sistemleri üzerinde yarattığı sorunlar ve bu kapsamda adalete erişim hakkı üzerindeki etkilerini incelediği “İktisadi Krizlerin Toplumların Hukuk Sistemleri Üzerinde Yarattığı Sorunlar ve Adalete Erişim Hakkı” konulu makalesi, 2019 yılında Akedemisyen Yayınevi’nin “Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu” isimli kitapta yayımlanmıştır.

Makaleden alıntı; “İktisadi krizler, toplumların sadece iktisadi yapıları üzerinde değil, toplumsal yaşamın her alanın da yıkıcı ve bozucu etkiler oluşturmakta ve yapısal sorunları beraberinde getirmektedir. Krizlerin nitelik ve niceliğine bağlı olarak kendini gösteren bu etki ve sorunlar, çok geniş bir yelpazede ve kriz sonrası döneme yayılarak kendilerini hissettirmektedirler. İktisadi krizlerin toplumsal yaşam üzerinde yarattığı bu etki ve sorunlar, toplumların yarattığı hukuk ve onların hukuk sistemleri üze rinde de farklı boyutlarda kendisini göstermektedir. Zira Marcus Tullius Cicero’nun dediği üze re “Ubi societas, ibi ius”; nerede toplum varsa, orada hukuk da vardır.”